وبلاگ

مقالات سایت
راهکارهایی که در برخورد با فرد سوگوار میتوان انجام داد

راهکارهایی که در برخورد با فرد سوگوار میتوان انجام داد

آوریل 16, 2022

راهکارهایی که در برخورد با فرد سوگوار میتوان انجام داد:

اولین نکته اینکه بدونیم سوگ مصری نیست واگیردار ندارد،‌ نترسیم بریم جلو میدونید.

گاه سوگواران در ان روزها  دردی تلختر تجربه میکنند که دوستانشون، خانواده شون ازشون فاصله میگیرند.

دومین نکته اینکه اصلاح نکنیم فقط بشنویم میدونید سوگ فقط نیاز به همدلی دارد. نیاز به توصیه های عجیب نداره فقط بشنویم،

میدونید ادم بعضی وقتها بایدکسی روپیدا کنه که فقط بهش بگه ببین درد داشت خیلی درد داشت و ما اون کسی باشیم که بدون قضاوتی، بدون اینکه بعدش توصیه صادر کنیم و بگیم چیکار باید بکنیم، فقط بشنویم.

اینکه فردرنجش رو به کلمه تبدیل میکنه خودش کمک برزگی است. ادامه دارد…..

نویسنده: