وبلاگ

مقالات سایت
سوگ دردی بی درمان

سوگ دردی بی درمان

آوریل 16, 2022

سوگ دردی بی درمان

سعی نکنیم روی آن مرهم بگذاریم، فقط حضور ما میتواند بهترین التیام باشد،

المپیک بدبختی درست نکنیم، مسابقه راه نندازیم که چه کسی بدبخت تره است، از رنجش خودمان صحبت نکنیم.

پرژکتور باید روی فرد سوگوار باشد ما فقط شنونده ایم .

ادامه دارد…..

نویسنده: