وبلاگ

مقالات سایت
سوگ مشکلی نیازمند راه حل نیست، تجربه ای نیازمند حمایته

سوگ مشکلی نیازمند راه حل نیست، تجربه ای نیازمند حمایته

آوریل 16, 2022

راهکارهایی که در برخورد با فرد سوگوار میتوان انجام داد:

سوگ مشکلی نیازمند راه حل نیست، تجربه ای نیازمند حمایته!

راه حل تولید نکنیم هرچند در آن استیصال ما  سعی میکنیم چیزی بگوییم ولی باید بدونیم بهترین کار اینکه فقط حمایت کنیم.

چهارمین نکته اینکه جایی برای بروز خشم آن طرف باز کنیم، در بعضی موارد احساس خشم بعد سوگ طبیعی است. بذاریم جاهایی ما کیسه بوکسش باشیم بذاریم ما رو بزنه با حرفش با بدنش فقط باشیم و بعدش اون خودش ما رو در آغوش میگیرد.  ادامه دارد…..

نویسنده: