ماه: آوریل 2022

سوگ دردی بی درمان

آوریل 16, 2022

سوگ دردی بی درمان سعی نکنیم روی آن مرهم بگذاریم، فقط حضور ما میتواند بهترین التیام باشد، المپیک بدبختی درست نکنیم، مسابقه راه نندازیم که چه کسی بدبخت تره... ادامه مطلب